Bỏ thai nội khoa hay phá thai bằng thuốc là 1 nguyên lý áp dụng thuốc nhằm kết thúc thai kỳ. Phá thai bằng thuốc không nên thủ thuật hoặc gây nên mê, có nguy cơ được thực thi ở bệnh viện hoặc ở nhà nhưng nên được ... もっと読む